تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

امام مهدی احیاگر شریعت (۱)

نویسنده: آیتی،نصرت الله؛   

چکیده :

شماری از نویسندگان وهابی و نیز روشن‌فکران معاصر با استناد به ظاهر برخی از احادیث درباره تفاوت سیره امام مهدی با سیره پیامبر اکرم مدعی شده‌اند که شیعیان معتقدند امام مهدی شأنی پیامبرانه دارد، کاری پیامبرانه خواهد کرد، دین اسلام را نسخ خواهد نمود و آیین جدیدی را با فقه، اخلاق و مقرراتی نو بر بشر عرضه خواهد کرد؛ اعتقادی که با اندیشه ختم نبوت و شریعت از پس پیامبر اعظم و اسلام تعارضی آشکار دارد.از این‌رو، پاره‌ای از تصریحات دانش‌مندان شیعی از جمله محدثان، متکلمان و اصولیان به مسئله ختم نبوت در پیامبر اسلام ذکر می‌شود.

با وجود چنین تصریحات گوناگونی، اندیشه ختم نبوت را به شیعیان نمی‌توان نسبت داد؛ نسبتی ناروا و بی‌اساس که بر پایه روایت‌هایی دوپهلو و توجیه‌پذیر گذارده شده است. در ادامه نیز احادیثی خواهد آمد که آن معنای نادرست را تداعی می‌کند.

کلیدواژه : سیره نبوی ،سیره مهدوی ،سنت پیامبر(ص) ،ختم نبوت ،قضاوت داوودی ،شبهات ،ناصر قفاری

شاید دوست داشته باشید