تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

قرآن، تربیت، رویکرد سلامت

نویسنده : سید محمدصادق موسوی نسب
 
چکیده :

مقاله حاضر رویکرد پیشگیری و تقدم آن را بر درمان در تربیت اسلامی بررسی می کند. مؤلف نخست سطوح و مراحل پیشگیری را مشخص کرده و به این نتیجه می رسد که پیشگیری سه سطح و سه مرحله دارد که عبارتند از: پیشگیری کردن، هجرت دادن و ایمن ساختن. سپس در ادامه، سطح و مرحله اول پیشگیری را به تفصیل بر اساس آیات قرآنی بررسی و دلایل تقدم این مرحله بر سایر مراحل را بیان می‌کند.
 
کلید واژه : تربیت اسلامی، رویکرد پیشگیری.

شاید دوست داشته باشید