على(ع) و نحوه نگرش به قدرت

نویسنده : علی کریمی

چکیده:

تشریح اندیشه سیاسى على(ع) و دیدگاه هاى وى درباره قدرت همواره مورد توجه مورخان و محققان بوده است. اما در این میان نظریه اى که امام على(ع) را از سایر حاکمان اسلامى متمایز مى نماید, حاکم آرمانى و اصولى بودن و نگاه اعتبارى داشتن به قدرت است. نوشتار حاضر که مقدمه اى در این زمینه است, سعى در بررسى این دیدگاه بر اساس برخى شواهد تاریخى دارد.

کلیدواژه : على(ع)؛ قدرت؛ دیدگاه آرمان گرایى؛ نگاه اعتبارى و اصولى

به خواندن ادامه دهید

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.