تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

نقش ابراهیم بن مالک اشتر نخعى در حوادث سیاسى عراق (۶۶ – ۷۲ هجرى)

نویسندگان : خلیل شاکر حسین؛ علی غلامی دهقی

چکیده:

این نوشتار، نقش ابراهیم پسر مالک اشعر نخعى را در تحوّلاتِ سیاسى عراق (۶۶ – ۷۲ق) بررسى مى‏کند. با وجود آگاهى اندک ما از زندگى ابراهیم پیش از قیام مختار، پیوستن او به آن قیام، مشروط بر صحّت نامه محمد حنفیه به او، و غلبه بر اشراف کوفه که مخالف مختار بودند، بسیار برجسته است. او هم‏چنین در نبرد خازر امویان را شکست داد و موجب تثبیت مختار در کوفه شد. پس از آن از مختار جدا شد و زبیریان و مروانیان در صدد جذب او برآمدند.

نویسنده، عامل جدایى ابراهیم از مختار را دو چیز دانسته است، نخست بدعت‏هاى دینى مختار و دوّم مبارزه ابراهیم بر اساس مبانى فکرى و دادخواهى نه عصبیت و مصلحت فردى. او در نهایت، با تعلّق خاطرى که به عراق داشت در نبرد مصعب بن زبیر بر ضدّ مروانیان شرکت کرد و در سال ۷۲ قمرى کشته شد. گفتنى است مترجم برخى دیدگاه‏هاى نویسنده درباره مختار را نقد و بررسى کرده است.

کلیدواژه : عراق؛ کوفه؛ مختار؛ ابراهیم بن اشتر؛ تشیع؛ اشراف کوفه؛ مصعب بن زبیر؛ عبدالملک بن مروان

شاید دوست داشته باشید