مبارزه با اسلام را از مهدکودک شروع کنید/ مسجدسازی باعث ترافیک می شود

به گزارش ادیان نیوز، هانس کریستین استراش رهبر حزب راست افراطی FPO گفته است اگر می خواهیم
با اسلام افراطی در کشورمان مبارزه کنیم باید از مهدکودک و دبستان هایمان
شروع کنیم. وی گفته است ما نباید اجازه دهیم کودکان مسلمان و غیرمسلمان ما
با افکار افراطی و تندروانه ای که امثال گروه داعش منتشر می کنند آشنا
شوند.

استراش که روز یکشنبه دوباره به ریاست حزبش منصوب شده موضوع مبارزه با
اسلام افراطی و مهاجرت را از اولویت های اصلی فعالیت خود برشمرده است.

استراش که در شهر هافبورگ اطریش صحبت می کرد گفته است مقامات محلی و
شوراهای شهر و روستا قبل از ساختن هر مسجدی باید تمام جوانب آن را در نظر
بگیرند و از مشاوران ضدافراطی بهره گیری کنند؛ چرا که ساختن مسجد در هرجایی
باعث ایجاد ترافیک و سروصدای زیادی می شود!

در ماه اکتبر گذشته هم دولت اطریش تمام بنیادهای اسلامی را مجبور کرد
هیچ نوع کمکی از خارج از این کشور دریافت نکنند. گفتنی است ۶ درصد از جمعیت
اطریش یعنی نیم میلیون نفر را مسلمانان تشکیل می دهند.

منبع : شفقنا

شاید دوست داشته باشید