تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

ولی امر و مالکیت اموال عمومی مالکیت انفال

نویسنده :  مومن قمی محمد

چکیده:

نویسنده برای اثبات مالکیت ولی امر بر انفال به آیه اول سوره انفال و آیه ششم و هفتم سوره حشر و سه دسته از روایات معصومین(ع) استدلال می کند.
دسته اول: روایاتی است که دلالت بر مالکیت رسول خدا(ص) برانفال دارد و دسته دوم روایاتی است که دلالت بر مالکیت رسول خدا(ص) و سپس امام بعد از ایشان دارد و دسته سوم روایاتی است که دلالت بر مالکیت امام(ع) بر انفال دارد. ایشان در پایان نتیجه می گیرد که همه انفال برای پیامبر است و سپس به امام بعد از ایشان که قائم مقام اوست خواهد رسید.
 
کلید واژه:
انفال، زمینی، رسول خدا(ص) امام(ع)

شاید دوست داشته باشید