تدوین سند امنیت زنان و کودکان

به گزارش ادیان نیوز، شهیندخت مولاوردی دقایقی قبل در همایش به سوی جهانی عاری از خشونت علیه زنان که در محل دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار شد اظهار کرد: با وجود تمام تحولاتی که جهان به خود دیده ‌به ویژه تحولاتی که در حوزه تکنولوژی و فن‌آوری‌های نوین به وجود آمده ‌پدیده خشونت علیه زنان همچنان رو به رشد است.
وی افزود: امروز که در جوامع توسعه یافته و یا در حال توسعه پدیده خشونت علیه زنان اتفاق می‌افتد که براساس آمارها به اذای هر سه زن یک نفر در مقطعی از زندگی خود از خشونت و تجاوز خانگی یا در محل کار و حتی در فضای مجازی زجر می‌کشد.
منبع: فارس
شاید دوست داشته باشید