ادعای مسیحی شدن مسلمانان در رسانه های مسیحی

ادیان نیوز: رسانه های افراطی مسیحی از هر راه و مسیری استفاده می کنند تا اذهان مردم را نسبت به اسلام و مسلمین بدبین سازند. مساله ای که تنها اختصاص به زمان حاضر ندارد بلکه قرن هاست این سیاست از سوی برخی از سردمداران آنها دنبال شده است.
یکی از شگردهایی که این رسانه ها در راستای اهداف شوم خود دنبال می کنند و همه می بایست به آن توجه نمایند ادعای گرایش روز افزون مسلمانان به مسیحیت و گرفتن مصاحبه های از پیش طراحی شده با برخی از این افراد است.
این رسانه ها پس از هماهنگی با برخی افراد از آنان می خواهند تا خود را به دروغ به عنوان کسی که قبلا مسلمان بوده و از مسیحیت برگشته معرفی کنند و سخنانی را بر علیه اسلام و در تعریف و تمجید از مسیحیت به زبان بیاورند. 
سخنانی که با بیان آن سعی در پوشاندن ضعف و کاستی های مسیحیت  و پوشاندن حقیقت ناب اسلام را دارند.
نکته ای که این رسانه ها فراموش کرده اند زیبایی و عظمت اسلام است که هر جستجوگری با تحقیق و بررسی حقیقت ناب آن را در خواهد یافت.
منبع: فرقه نیوز
اشتراک در خبرنامه
برای دریافت جدیدترین اخبار به طور مستقیم به صندوق ورودی خود وارد اینجا شوید.
هر زمان می‌توانید مشترک شوید