دانش سیاسی عقلی در تمدن اسلامی: هویت ها و بنیان ها

نویسنده :  پزشکی محمد

چکیده:
چکید فارسی:
تمدن جدید بر مبنای فلسفه پایه گذاری شده است از این رو ارائه دانش سیاسی در تمدن اسلامی به زبان عقلی- فلسفی ضرورتی غیرقابل انکار می باشد. شناساندن دانش سیاسی عقلی تمدن اسلامی امکان مطالعات تطبیقی از یک سو و مطالعات بین رشته ای از سوی دیگر را در سطح بین المللی فراهم می کند.

روش به کار رفته در این مقاله، «اسنادی» است و با رویکرد تفسیری به شناساندن دانش سیاسی می پردازد. نوشته حاضر نحوه فهم و درک مسلمانان را از این دانش و فرآیند تولید آن را در تمدن اسلامی نشان می دهد. از داده های این پروژه می توان برای نظریه پردازی سیاسی، تاریخ نگاری دانش سیاسی و فلسفه دانش سیاسی در تمدن اسلامی استفاده کرد.

چکیده عربی:
الحداثه تأسست علی مبانیها الفلسفیه، ولذالک المعرفه السیاسی فی الحضاره الاسلامیه لابد لها من مبانی العقلی الفلسفی بالضروره. التعرف علی مبانی المعرفی السیاسی فی الحضاره الاسلامیه تسوقنا الی دراسات تطبیقیه من جهه ومن جهه ثانیه، دراسات مرتبطه فی حقول المتعلقه بها، وفی مستوی العالمی.

النهج اللذی نتبعه فی هذا المقاله، هو دراسه مستنده مع مقترب التفسیری للتعرف عن المعرفه السیاسیه لدی المسلمین. الدراسه الحاضره تدرس عملیه الفهمی من الادراک لدی المسلمین من المعرفه السیاسی ومصیره اللتی کانت تواجهها فی مدرسه الحضاره الاسلامیه. من معالم هذه الدراسه نقدر ان ناخذ منها فی التنظیر السیاسی والتاریخی للمعرفه السیاسی والفلسفه السیاسی لدی الحضاره الاسلامیه.
 
کلید واژه: کلیدواژه فارسی: سنت، تمدن اسلامی، دانش سیاسی (کلیدواژه عربی: السنه، الحضاره الاسلامیه، المعرفه السیاسیه)

اشتراک در خبرنامه
برای دریافت جدیدترین اخبار به طور مستقیم به صندوق ورودی خود وارد اینجا شوید.
هر زمان می‌توانید مشترک شوید

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.