علل دست‏گیرى حسین بن روح نوبختى‏

نویسنده : طاهره عظیم زاده طهرانی

چکیده :
حسین‏بن روح نوبختى که نزد امامیه به عنوان سومین نایب خاص امام دوازدهم علیه السلام معروف است، پنج سال از عمر خود را (۳۱۷ – ۳۱۲ ق / ۹۲۹ – ۹۲۴ م) در زندان مقتدر، خلیفه‏ى عباسى، به سر برد. این نوشته به بررسى علل دست‏گیرى او مى‏ پردازد. در مورد دست‏گیرى او دو علت مطرح شده است:
۱. عدم پرداخت اموالى که حکومت از او مطالبه مى‏کرد؛
۲. همکارى با قرامطه.
در این مقاله علت اول تأیید و علت دوم رد شده است؛ علاوه بر آن، فرض سومى نیز با تکیه بر قراین مطرح شده است و آن این‏که، غالیان با کمک حکومت موجبات دست‏گیرىِ حسین‏بن روح را فراهم کردند.

کلیدواژه : نواب امام دوازدهم ‏علیه السلام؛ حسین‏بن روح؛ قرامطه؛ شلمغانى؛ ابن‏الفرات؛ غالیان

شاید دوست داشته باشید