تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

درخواست شیعیان آذربایجان برای آزادی زندانیان شیعه این کشور

به گزارش ادیان نیوز، خانواده های زندانیان متدین در جمهوری آذربایجان با انتشار نامه سر
گشاده ای خطاب به رئیس جمهور، دولت، نهادهای امنیتی و نهادهای اجتماعی این
کشور نسبت به فشارها و ظلم هایی که در مورد دینداران زندانی در این کشور
روا داشته می شود، اعتراض کردند.

در این نامه سرگشاده آمده است: اکنون سالها است که از زندانی شدن حاج
«موسم صمداف»، حاج «آبگول سلیمان اف» و حاج «طالع باقراف» که بااتهامات
ساختگی از آزادی محروم شده اند، می گذرد و اکنون شاهد اعمال خشونت علیه
آنها هستیم. این افراد را بدون هیچ گونه اقدامی به زندان انفرادی منتقل
کرده و انواع فشارها را به آنها اعمال می کنند که اکنون دیگر این فشارها از
حد لازم بسیار فراتر رفته است.

در ادامه نامه آمده است: این افراد و مردانی که نامشان را در این نامه
نبرده ایم، همگی فرزندان سربلند امت اسلامی هستند که اکنون بدون هیچ گناهی
در زندان به سر می برند و البته ما معتقدیم که با توجه به حقانیت اندیشه و
اعتقاد آنان، بی شک آنها پیروز میدان هستند و عزت نزد مومنین است.

در این نامه سرگشاده که رونوشت آن به افراد مختلف و وزرای مربوطه فرستاده
شده است، از سوی ۹ تشکل اسلامی زنان جمهوری آذربایجان از دولت خواسته شده
است تا هر چه زودتر نسبت به رفع ظلم و فشار از زندانیانی که به خاطر دفاع
از حق حجاب در مدارس برای دانش آموزان متدین قیام کردند،‌ اقدام شود.

همچنین در نامه آمده است: علاوه بر رفع فشارها در اسرع وقت خواهان اعلام
بی گناهی این افراد از اتهامات ساختگی اعلام شده و آزادی سریع آنان هستیم.
از تمامی فعالان اسلامی می خواهیم تا در راستای رفع ظلم و فشار از این
عزیزان و نیز آزادی هر چه سریعتر آنان اقدامات لازم را انجام دهند.

منبع : ابنا

شاید دوست داشته باشید