تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

درخواست استیناف دادستان کل مصر علیه حکم تبرئه حسنی مبارک

به گزارش ادیان نیوز، حسنی مبارک، به همراه حبیب العدلی وزیر سابق کشور و شماری از مقامات
سابق امنیتی امروز شنبه از اتهام “نقش داشتن در کشتار معترضان در جریان
انقلاب سال ۲۰۱۱” تبرئه شدند.

دادگاه همچنین علاء و جمال مبارک، پسرهای رئیس جمهور سابق مصر را از اتهام “فساد مالی و سوء استفاده از منابع دولتی” تبرئه کرد.

دادستان کل مصر دستور داده است تا یک تیم تحقیقاتی، مسوول بررسی ادله و
مستندات دادگاه برای صدور حکم تبرئه حسنی مبارک و دیگر متهمان این پرونده
شود.

متهمان این پرونده، در ژوئن ۲۰۱۲ و در جریان حکم اولیه دادگاه گناهکار
شناخته شدند اما پس از تقاضای تجدیدنظر متهمان، دادگاه در آوریل ۲۰۱۳ حکم
خود را برگرداند و تصمیم گرفت روند محاکمه متهمان از سر گرفته شود.

حسنی مبارک ۸۶ ساله که برای ۳۰ سال بر مصر حکمرانی کرده است، بیشتر
دوران بازداشت خود را در یک بیمارستان نظامی در حومه جنوبی قاهره سپری کرده
است.

به رغم حکم تبرئه ای که امروز صادر شده، مبارک و دو پسرش به خاطر یک حکم
جداگانه در پرونده “حیف و میل اموال دولتی” باید سه سال زندان را سپری
کنند.

العدلی، وزیر سابق کشور نیز باید کماکان در زندان باقی بماند. در مه ۲۰۱۱، وی به اتهام پولشویی، به ۷ سال زندان محکوم شد.

منبع : شفقنا

شاید دوست داشته باشید