تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

استقرار و تحکیم خلافت در مدینه

نویسنده : هادی عالم زاده

چکیده :

پیامبر خداصلى الله علیه وآله پس از هجرت به مدینه توفیق یافت تا به یارى مهاجر و انصار دشمنان اسلام (مشرکان، منافقان و یهودیان) را به تسلیم در برابر حکومت اسلامى مدینه وادارد و دامنه‏ ى اقتدار حکومت اسلامى را تقریباً بر همه‏ى جزیره العرب بگسترد، اما در ماه ‏هاى آخر زندگى با آشوب‏ هاى اهل ردّه و مدّعیان پیامبرى روبه‏رو شد و هم در این احوال، به ملکوت اعلى پیوست. حکومت نوپاى اسلامىِ مدینه به یارى صحابه‏ى فداکار و به زعامت نخستین خلیفه، براى حراست از اسلام و تحکیم حکومت مدینه به پا خاست. این مقاله در سه محور (تجهیز جیش اسامه، ارتداد قبایل و فتوحات در خارج از مرزهاى جزیره العرب) به تبیین این اقدامات مى‏ پردازد.

کلیدواژه : دولتْ‏شهر؛ مدینه؛ سپاه اسامه؛ اهل ردّه؛ پیامبران دروغین؛ فتوحات

شاید دوست داشته باشید