پهن کردن بزرگ ترین سفره حسینی به طول ۱۵ کیلومتر در عراق

به گزارش ادیان نیوز، مسوولین اعلام کردند که انتظار می رود این سفره به عنوان بزرگ ترین سفره جهان، در میان رکوردهای جهانی گینس ثبت گردد.

« محمد المظلوم»؛ مسوول برگزاری مراسم عزاداری تصریح کرد: کار آماده سازی سفره در روز پانزدهم ماه صفر آغاز خواهد شد.
وی
با اشاره به این که سفره مذکور به « مائده السبطین» نامگذاری شده و طول آن
۱۵ کیلومتر است، افزود:در آماده سازی آن هیات های عزاداری دیگر شرکت دارند
و عزاداران اربعین حسینی ، فقیران و یتیمان از آن استفاده خواهند کرد.
در طول مدت زمان زیارت اربعین حسینی، حدود ۲۰۰ میلیون وعده غذایی توزیع می گردد که اغلب از اموال خیرین تامین می شود.

منبع : شفقنا