به گزارش ادیان نیوز، ساعتی پیش دو تن از عناصر گروه تکفیری سپاه صحابه به مغازه ای در منطقه ی کورنگی شهر کراچی یورش بردند و دو مرد شیعه را بشدت زخمی کردند. «سید کامران زیدی» در راه بیمارستان جناح به شهادت رسید و برادرش در بیمارستان در حال مداوا است. هردو برادر در مغازه  […]

به گزارش ادیان نیوز، ساعتی پیش دو تن از عناصر گروه تکفیری سپاه صحابه به مغازه ای در منطقه ی
کورنگی شهر کراچی یورش بردند و دو مرد شیعه را بشدت زخمی کردند.

«سید کامران زیدی» در راه بیمارستان جناح به شهادت رسید و برادرش در بیمارستان در حال مداوا است.

هردو برادر در مغازه  مذکور مشغول فروش و تعمیر قطعات رایانه بودند.

منبع : ابنا