به گزارش ادیان نیوز، طبق نتایج این مطالعات؛ اقلیت مسلمان این کشور در مقایسه با سایر اقلیت های دینی به ندرت در شغل های اداری مشغول می شوند. فرصت های شغلی مردان مسلمان در مقایسه با مردان مسیحی در صورت داشتن شرایط و توانایی های مساوی 76 درصد کمتر است و این مساله در بین […]

به گزارش ادیان نیوز، طبق نتایج این مطالعات؛ اقلیت مسلمان این کشور در مقایسه با سایر اقلیت های دینی به ندرت در شغل های اداری مشغول می شوند.
فرصت
های شغلی مردان مسلمان در مقایسه با مردان مسیحی در صورت داشتن شرایط و
توانایی های مساوی 76 درصد کمتر است و این مساله در بین زنان مسلمان 65
درصد کمتر از زنان مسیحی است .
« دکتر نبیل خطاب» و« رون جانسون»، به
عنوان مسوولین انجام مطالعه ؛ با مراجعه به دفاتر اشتغال در انگلستان به
این نتیجه رسیدند که در میان 14 اقلیت دینی این کشور، میزان فرصت های شغلی
برای مسلمانان بسیار کمتر از سایرین است و آنان با تبعیض های زیادی در
بازار کار رو به رو هستند.
دکتر خطاب تاکید کرد : دلیل چنین مساله ای
گسترش پدیده اسلام هراسی در میان جامعه اروپا می باشد که باعث کاهش یافتن
مشارکت های اقتصادی مسلمانان شده است.

منبع : شفقنا