تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

در آمدى بر جغرافیاى قصص قرآنى

نویسندگان : عبدالعزیز کامل؛ حسین علینقیان

چکیده :

نوشتار حاضر، به بررسى مبحث مکان و اسامى جغرافیایى در متن قرآن کریم مى‏ پردازد. مؤلف در ابتدا مدخلى بر آراى جغرافى‏ دانان و نظریه‏ ها و مکاتب آنها، در ارتباط با اماکن قرآنى مى‏ گشاید. سپس میزان توجه و رویکرد منابع مختلف به این مبحث را مورد بررسى قرار مى‏ دهد.

تفصیل مناطق مختلف جغرافیایى که قصص قرآنى در محدوده‏ى آنها قرار گرفته، بر پایه‏ ى تقسیم ‏بندى پیشنهادى آنها، به مرکزى، میانى، جنوبى، شمالى و…، توسط مؤلف صورت پذیرفته است. در پایان به داستان‏هایى اشاره شده که خداوند در قرآن از اماکن آنها یاد نکرده و در آنها به عبرت‏گیرى از نحوه‏ى بیان قصص قرآنى اشاره شده است.

کلیدواژه : قرآن؛ قصص؛ جغرافیا؛ مسجدالحرام؛ طوفان نوح؛ اصحاب کهف

شاید دوست داشته باشید