طرح پیشنهادی پارلمان انگلستان برای محکومیت تبعیض علیه شیعیان در بحرین

به گزارش ادیان نیوز، پیشنهاد مذکور توسط « مارک ویلیامز» از حزب لیبرال دموکراتیک به پارلمان تقدیم شد .
طبق
طرح پیشنهادی حزب لیبرال، از پارلمان انگلستان خواست تا به تلاش های دولت
بحرین در مورد ایجاد تغییرات جمعیتی در کشور اعتراض کند، زیرا آل خلیفه از
سال ۲۰۱۱ تاکنون با دعوت از شهروندان کشورهای دیگر ، به آنان ملیت بحرینی
می دهد تا شیعیان را به چالش بکشد و آنان را از حالت اکثریت خارج سازد.
طبق
طرح پیشنهادی تقدیم شده، از سال ۲۰۱۱ تاکنون، سالانه به ۸۰۰۰ غیر بحرینی
اهل تسنن، ملیت بحرینی داده می شود و این مساله زمینه خانه دار شدن شیعیان
را با مشکل رو به رو می کند، زیرا با چنین قوانینی، یک شیعه در بحرین برای
خانه دار شدن باید ۱۷ سال و یا بیشتر منتظر بماند.
علاوه بر آن طرح
پیشنهادی، از دولت انگلستان خواست تا با اعتراض به دولت بحرین ، زمینه های
متوقف کردن عملیات تغییر جمعیتی غیر قانونی را فراهم نماید.

منبع : شفقنا

شاید دوست داشته باشید