درخواست رژیم صهیونیستی برای دریافت غرامت!

به گزارش ادیان نیوز، روز گذشته صهیونیست ها در ترفندی تازه برای جلب کمک حامیان غربی خود مراسم موسوم به “روز اخراج و آوارگی یهودیان از کشورهای عربی و ایران” برگزار کردند.
” رووین ریولین” رییس رژیم اشغالگر اسراییل در این مراسم که در محل اقامتش در قدس اشغالی برگزار شد، گفت که باید داستان اخراج و آوارگی یهود از این کشورها در محتوای نظام تربیتی، رسانه ها و در فرهنگ ما و نیز نهادهای دولتی گنجانده شود. 
اظهارات رئیس رژیم صهیونیستی در شرایطی مطرح می شود که موضوع آوارگی میلیون ها فلسطینی ، کشتار هزاران نفر از مردم سرزمین های اشغالی فلسطین و اشغال خانه و کاشانه آنان طی شش دهه گذشته ، اکنون برای وجدان های بیدار جهان کاملا آشکار شده است.
رژیم اشغالگر قدس همچنین تلاش می کند این واقعیت مسلم را پنهان سازد که یهودیان ساکن بسیاری از کشورهای منطقه از جمله کشورهای عربی ، غربی و ایران همواره تفکرات صهیونیستی و اشغالگری سردمداران رژیم کودک کش اسرائیل را محکوم کرده و از آن برائت جسته اند و هیچگاه برای عزیمت به سرزمین های اشغالی اسیر تبلیغات صهیونیست ها نشده اند.
رژیم صهیونیستی که بر پایه کشتار و آوارگی میلیون ها فلسطینی بنا نهاده شده است ، برای تقویت شرایط جمعیتی صهیونیست ها در سرزمین های اشغالی پس از اشغال فلسطین در سال ۴۸ ، برای جذب و وسوسه کردن یهودیان کشورهای مختلف و از جمله کشورهای عربی به منظور مهاجرات سازمان یافته به فلسطین تلاش کردند و برای توسعه شهرکسازی در زمین های غصب شده از فلسطینی ها مشوق هایی به آنها ارائه دادند.
منبع: العالم
شاید دوست داشته باشید