به گزارش ادیان نیوز، ساعتی پیش در شهر کراچی یک پزشک و دو پلیس مورد حمله تک تیراندازان سپاه صحابه قرار گرفتند و «شمیم رضا» پزشک شیعه ای که در منطقه کورنگی این شهر حضور داشت، به شهادت رسید. «علی حسن» ٣۵ساله فرزند رضا و «میرحسن» ٣٠ ساله فرزند علی در منطقه “عایشه منزل” در […]

به گزارش ادیان نیوز، ساعتی پیش در شهر کراچی یک پزشک و دو پلیس مورد حمله تک تیراندازان سپاه
صحابه قرار گرفتند و «شمیم رضا» پزشک شیعه ای که در منطقه کورنگی این شهر
حضور داشت، به شهادت رسید.

«علی حسن» ٣۵ساله فرزند رضا و «میرحسن» ٣٠ ساله فرزند علی در منطقه
“عایشه منزل” در لباس پلیس مشغول انجام وظیفه خود بودند که هدف گلوله عوامل
سپاه صحابه قرار گرفتند و پس از زخمی شدن به بیمارستان شهر کراچی منتقل
شدند.

منبع : ابنا