تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

در تکاپوی ارایه مفهومی نو از تربیت اسلامی با تاکید بر آیات و روایات

نویسنده :  همت بناری علی
 
چکیده:

برای ارایه مفهومی از آنچه که از آن به «تربیت اسلامی» یاد می شود، تاکنون عمدتا واژه «تربیت» مورد اهتمام واقع شده است؛ ولی آیا براستی این واژه به تنهایی کفایت می کند و یا اینکه در آموزه های اسلامی واژه های دیگری هست که از بررسی مجموع آنها می توان تربیت اسلامی را ارایه نمود؟

به نظر می رسد که واژه «تربیت» به تنهایی کفایت نمی کند و لازم است در کنار آن واژگانی چون «تنشئه، هدایت، رشد، اصلاح، تزکیه، تهذیب، تطهیر و تادیب» نیز مورد بررسی قرار گیرد و از مجموع آنها مفهوم جامع تربیت اسلامی را ارایه نمود و چون به ناچار باید واژه ای را برای آنچه از آن به «تربیت اسلامی» تعبیر می شود، برگزید؛ واژه «تادیب اسلامی» مناسب تر از واژه «تربیت اسلامی» باشد.

این مقاله درصدد بررسی این موضوع است. از این رو، ابتدا واژه تربیت اسلامی به تفصیل از نظر آیات، روایات و لغت شناسان مورد بررسی قرار می گیرد، سپس واژگان دیگر، به اختصار مورد بررسی قرار گرفته و ضمن بیان وجوه ترجیح واژه تادیب در نهایت تعریف مورد قبول از تربیت اسلامی ارایه می گردد.
 
کلید واژه:
تربیت،‌ هدایت، رشد، اصلاح، تزکیه، تهذیب، تطهیر، تادیب، تربیت اسلامی

شاید دوست داشته باشید