به گزارش ادیان نیوز، اما به نظر می رسد برخی از علمای اسلامی در هندوستان خیلی نتوانسته اند شرایط امروز مسلمانان این کشور را درک کنند و همین موضوع دردسرهایی را برای این اقلیت مهم پدید آورده است. به طور مثال دعوت از نوازشریف نخست وزیر پاکستان- کشوری که خود هنوز و پس از دهه […]

به گزارش ادیان نیوز، اما به نظر می رسد برخی از علمای اسلامی در هندوستان خیلی نتوانسته اند
شرایط امروز مسلمانان این کشور را درک کنند و همین موضوع دردسرهایی را برای
این اقلیت مهم پدید آورده است.

به طور مثال دعوت از نوازشریف نخست وزیر پاکستان- کشوری که خود هنوز و
پس از دهه ها با هندوستان در جنگ است- برای شرکت در مراسم مذهبی یا سنتی
یکی از علمای دینی،  خود دلیلی بر ایجاد شکاف بیشتر و سوءتفاهمات گوناگون
میان دولت، هندوها و مسلمانان است.

اخیراً امام جماعت مسجد جامع در دهلی نو و یکی از رهبران اسلامی در
ایالت اوتارپرادش با مواضع خود نگرانی هایی برای جامعه اسلامی هند پدید
آورده اند. سیداحمد بخاری امام جماعت مسجد جامع دهلی اخیراً در مراسم اعلام
جانشینی پسر 19 ساله خود، نخست وزیر پاکستان را به مراسم دعوت کرده اما از
نخست وزیر هند هیچ دعوتی به عمل نیاورده است. وقتی رسانه ها از وی در مورد
علت دعوت نکردن از مودی سوال کردند وی گفت مسلمانان هند هنوز از کشتار
گجرات زخم خورده هستند.

در مورد دیگری که باعث شرمندگی مسلمانان هندی شده است، اعظم خان عضو حزب
ساماجوادی که هنوز در ایالت اوتارپرادش در قدرت است در مورد منابع مالی
مخارجی که در سالگرد تولید رئیس حزب صورت گرفته به صراحت اعلام کرده است
این پول ها را از طالبان و داود ابراهیم- یکی از تروریست های خطرناک هندی-
گرفته است.

جامعه اسلامی هند از علما و سیاستمداران هندی خواسته اند در شرایط حساس کنونی تلاش کنند بهانه ای به افراطیون هندو ندهند.

منبع : شفقنا