به گزارش ادیان نیوز، قایق های جنگی ارتش اسرائیل چندین گلوله به سوی سواحل غزه شلیک کردند.نزار عیاش از مسئول اتحادیه ماهیگیران فلسطینی گفت فاخر نزار ابو ریاله 23 ساله بر اثر اصابت گلوله های شلیک شده از قایقهای جنگی ارتش اسرائیل از ناحیه سر به شدت زخمی و برای درمان به بیمارستان غزه منتقل […]

به گزارش ادیان نیوز، قایق های جنگی ارتش اسرائیل چندین گلوله به سوی سواحل غزه شلیک کردند.
نزار
عیاش از مسئول اتحادیه ماهیگیران فلسطینی گفت فاخر نزار ابو ریاله 23 ساله
بر اثر اصابت گلوله های شلیک شده از قایقهای جنگی ارتش اسرائیل از ناحیه
سر به شدت زخمی و برای درمان به بیمارستان غزه منتقل شده است.

گفتنی است اشغالگران اسرائیلی از زمان برقراری آتش بس با نظارت مصر از اوت گذشته تاکنون بارها آتش بس را نقض کرده اند.
منبع : واحد مرکزی خبر