تبیین و بررسی نظریه تربیتی فمینیسم و نقد آن از منظر تعلیم و تربیت اسلامی

نویسندگان:  بهشتی سعید, احمدی نیا مریم
 
چکیده:

یکی از جریانات مدعی دفاع از حقوق زنان، رویکرد فمینیستی است، که برخی سابقه آن را به قرن۱۷  میلادی باز می گردانند. این رویکرد در قلمروهای مختلف از جمله در تعلیم و تربیت به اظهارنظر پرداخته است. این مقاله، نظریه تربیتی فمینیسم را در زمینه دیدگاههای نظری، اهداف، برنامه و روشهای تربیتی تبیین و در ادامه آن را با اتکا به متون اسلامی در قلمروهای پیش گفته نقد و بررسی کرده است.
 
کلید واژه: فمینیسم، تعلیم و تربیت اسلامی، نظریه تربیتی

به خواندن ادامه دهید

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.