به گزارش ادیان نیوز، این اقدام در چهاردهم می 1999 در دیدار با هیاتی از مسلمانان عراق صورت پذیرفت. پاپ ژان پل دوم یک بار دیگر در سفری به سوریه در ششم ماه می 2001 قرآن کریم را بوسید. بعضی از مسیحیان افراطی همواره پاپ ژان پل دوم را به خاطر بوسیدن قران کریم سرزنش […]

به گزارش ادیان نیوز، این اقدام در چهاردهم می 1999 در دیدار با هیاتی از مسلمانان عراق صورت پذیرفت.

پاپ ژان پل دوم یک بار دیگر در سفری به سوریه در ششم ماه می 2001 قرآن
کریم را بوسید. بعضی از مسیحیان افراطی همواره پاپ ژان پل دوم را به خاطر
بوسیدن قران کریم سرزنش کرده اند.

منبع : شفقنا