تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

حضرت زینب علیهاالسلام الگوی زنان مسلمان

نویسندگان : محمدحسین الهی منش ، مرتضی اشرافی    

چکیده :

زن در طول تاریخ همواره مورد ظلم و تعدی قرار گرفته و حقوق انسانی اش پایمال شده است. ظهور دین اسلام جلوه ای زیبا به شخصیت زن بخشید و با معرفی الگوهای جاوید، به نجات مرد و زن در همه اعصار پرداخت. برای بازگشت زن به شخصیت و کرامت واقعی اش و همچنین حرکت در مسیر کمال و تعالی، الهام از الگوهایی که بتوانند بسان منیر راهنمای زن امروز باشند ضروری است.

یکی از این الگوها حضرت زینب علیهاالسلام است؛ زن آزاده ای که در سخت ترین شرایط ظلم و جور و فساد، تأثیر چشم گیری بر جامعه گذاشت و پایه های ستم و بی عدالتی را ویران کرد. علم آموزی، استقامت و پایداری، حجاب و عفاف، صبر و شکیبایی و شجاعت مهم ترین ویژگی های این بانوی بزرگوار است که زنان امروز می توانند با الهام از آنها به سعادت و کمال برسند.

کلید واژه : زن ، صبر ، عبادت،حجاب و عفاف، پایداری، شجاعت

شاید دوست داشته باشید