حکومت ولایی و زمینه‌سازی ظهور

نویسنده : دکتر حامد پوررستمی

چکیده :

روایات اسلامی بر ضرورت زمینه‌سازی امر ظهور و خوش‌پیمانی با امام عصر(عج) تأکید دارند. از این‌رو باید دید مهم‌ترین بایسته‌های نظری و عملی و نافذترین اکسیر در سرعت‌بخشی به فرایند ظهور و رفع موانع آن چیست.

مقاله این فرضیه را پی می‌گیرد که نقش و کارکرد جامعه ولایی و حکومت ولایی در این زمینه‌سازی بی‌بدیل است، اما کارکرد جامعه ولایی تا حکومت ولایی فاصله بسیاری دارد؛ زیرا هرچند در جامعه ولایی آحاد ملت با پذیرش ولایت و مرجعیت دینی برای زمینه‌سازی گامی لازم برداشته‌اند، وجود چالشی ‌چون حاکمیت طاغوت و تعبید مردم، نرخ رشد زمینه‌سازی را کم‌رنگ می‌نماید، در حالی ‌که وضع در حکومت ولایی (جامعه ولایی واجد حکومت ولایی) به گونۀ دیگری است؛ چرا که حکومت ولایی با شاخصه‌ها و سازوکارهای درونی و هم‌چنین قدرت نرم‌افزاری و سخت‌افزاری خود، موجبات افزایش نرخ رشد زمینه‌سازی ظهور را رقم می‌زند.

به بیان دیگر، دکترین حکومت ولایی می‌تواند با رشد و گسترش معرفت، معنویت و بیداری در سطح منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و هم‌چنین به چالش کشاندن استکبار جهانی موعودستیز، جهان را برای پذیرش موعود آخرالزمان مهیا نماید. در واقع، رویش حکومت ولایی را می‌توان آغازی برای آغاز افول جبهه مستکبر زمینه‌سوز و پایان مظلومیت جبهه زمینه‌ساز و در نهایت ظهور منجی معنویت و عدالت دانست .

کلیدواژه : موعود،مهدویت، زمینه سازی ظهور، امام عصر(عج)، جامعۀ ولایی، حکومت ولایی

شاید دوست داشته باشید