تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

کتاب سفید و تمیز


کتابت را به دوستت می دهی و می گویی : مواظب باش چای رویش نریزد
جلوی دست خواهر کوچکت نگذاری رویش خط خطی کند
تو به عنوان مالک آن کتاب آخرین توصیه ها را به دوستت می کنی و چقدر
ناراحت می شوی از آن روزی که در امانت خیانت کند
خــــداوند تــــو را می آفریند و به عنوان مالک وجودت توصیه می کند که
مواظب تار مویت باش که نگاه نامحرم روی آن ننشیند
مراقب جسمت باش مبادا چشمان هرزه رویش خط خطی کند
هوای نگاهت را داشته باش نکند نگاه بازی کنی و . . .
منبع: پایگاه سادات
شاید دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.