ادیان نیوز:    برای دریافت این فیلم از طریق لینک زیر نیز می توانید اقدام کنید دانلود مستند یک واحد انقلاب در محضر استاد  


 
برای دریافت این فیلم از طریق لینک زیر نیز می توانید اقدام کنید