نظریه اخلاق زیست محیطی اسلام با تأکید بر آرای استاد مصباح یزدی

نویسنده : محمود فتحعلی

چکیده:

انسان افزون بر رابطه با خداوند، با خود و با انسان های دیگر، با محیط زیست نیز رابطه دارد، از این رو، مجموعه ای از احکام و دستورالعمل های اخلاقی درباره رفتار او با محیط زیست وجود دارد که آن را «اخلاق محیط زیست» نام نهاده اند.

در این نوشتار، تلاش شده تا پس از بیان نکات مقدماتی همانند تعریف محیط زیست، مشهورترین نظریات در باب اخلاق محیط زیست و تأثیر جهان بینی در اتخاذ این نظریات، به اهم مبانی اخلاق زیست محیطی اسلام با تأکید بر آرای استاد مصباح به اختصار اشاره نموده، برخی فضایل، احکام و مصادیق اخلاقی در این باب را بیان کنیم.

کلیدواژه : اسلام، اخلاق، ارزش، محیط زیست، مسؤولیت، شأن

شاید دوست داشته باشید