تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

وضع اقتصادى مدینه در عهد نبوى‏

نویسندگان : عبد الله عبدالعزیز بن ادریس ؛ شهلا بختیاری 

چکیده :

حضور پیامبرصلى الله علیه وآله و مسلمانان در مدینه چهره متحولى به اقتصاد این شهر داد. مدینه که از دیرباز به سبب برخوردار بودن از کشاورزى و واقع بودن بر سر راه بازرگانى شمال به جنوب جزیره العرب، اقتصادى متمایز از دیگر نقاط داشت با ورود مهاجران، توجه و توصیه‏ هاى پیامبرصلى الله علیه وآله و دین اسلام با تحولى عظیم روبرو شد.

شکوفایى زراعى مدینه ناشى از شرایط جغرافیایى، وجود سفره ‏هاى زیر زمینى آب، و عوامل تازه‏اى از جمله واگذارى برخى زمینه اى رها شده به مهاجران بود . با این حال در امر آبیارى نیز مقرراتى وجود داشت و بسته به آب و هوا، محصولات متنوعى به دست مى‏ آمد. تجارت نیز به دلیل وجود بازارهاى محلى و اهتمام کسانى از مهاجران به امر تجارت، بر رونق اقتصادى شهر افزود. همچنین صنایع و حرف در کنار کشاورزى و تجارت از رونق خوبى برخوردار بود و انواع سکه‏ها از قبیل دینار و درهم، سکه‏هاى ضرب شده در ایران و روم، و وزنها و اکیال مختلف به کار مى‏ رفت.

کلیدواژه : مدینه؛ اقتصاد؛ زراعت؛ تجارت؛ حرفه‏ ها؛ صنایع

شاید دوست داشته باشید