ادیان نیوز: در کتاب داستانهای اصول کافی آمده است: يك نفر يهودى به نام سَبَخت (بر وزن درخت) به حضور پيامبر(ص) آمد و گفت : “اى رسول خدا! سؤالى درباره پروردگارت دارم ، اگر پاسخ سؤ ال مرا دادى مى پذيرم، و گر نه باز مى گردم “. پيامبر: آنچه مى خواهى بپرس! يهودى : […]

ادیان نیوز: در کتاب داستانهای اصول کافی آمده است: يك نفر يهودى به نام سَبَخت (بر وزن درخت) به حضور پيامبر(ص) آمد و گفت : “اى رسول خدا! سؤالى درباره پروردگارت دارم ، اگر پاسخ سؤ ال مرا دادى مى پذيرم، و گر نه باز مى گردم “.
پيامبر: آنچه مى خواهى بپرس!
يهودى : 1- پروردگار تو در كجاست؟
پيامبر: او در همه جا هست، نه اينكه در جاى معينى باشد.
يهودى : 2- خدا چگونه است؟
پيامبر: چگونه پروردگارم را به(چگونگى ) توصيف كنم ، در صورتى كه (چگونگى )مخلوق است ، و خداوند به مخلوق خود، توصيف نمى شود.
يهودى : از كجا دانسته شود كه تو پيغمبر خدا هستى؟
در اين هنگام ، آنچه كه از سنگ و غير آن ، در اطراف آن يهودى بودند، با زبان عربى گويا و روشن گفتند: اى سبخت :” اين شخص ، رسول خدا است “.
سبخت گفت : تاكنون موضوعى آشكارتر از اين را نديده بودم ، سپس گفت : ” گواهى مى دهم كه معبودى جز خداى يكتا نيست ، و همانا تو رسول خدا مى باشى “.
منبع:جام