تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

سکولاریسم، دین، اخلاق

نویسنده : محمد سربخشی

چکیده :

توجه به معنای دقیق سکولاریسم و اخلاق و در نتیجه، نسبتی که سکولاریسم با عرصه‌های مختلف حیات بشری دارد، یکی از مسائل مهمی است که در این مقاله، بررسی شده است. این توجه نشان می‌دهد که سکولاریسم تنها به معنای جدایی دین از سیاست نبوده و هر حوزه‌ای که با اختیار انسان در ارتباط باشد، محل نفوذ سکولاریسم خواهد بود.

به این ترتیب، اخلاق سکولار معنای عامی خواهد داشت که حوزه سیاست، اقتصاد، فرهنگ، هنر، تعلیم و تربیت و غیره را دربر می‌گیرد. مسئله دیگری که در این مقاله، بررسی شده، نسبتی است که بین اخلاق دینی و اخلاق سکولار برقرار است. برای نشان دادن این نسبت، کوشش شده است که ویژگی‌های هر یک از آنها شناسایی و تا حد مقدور توضیح داده شود.

کلیدواژه‌: دین، اخلاق، سکولاریسم، سکولاریزاسیون، اخلاق سکولار، اخلاق دینی.

شاید دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.