تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

زندگى و آزادى

نویسنده : مهدى منتظر قائم

چکیده :

آزادى از اصولى است که هر انسانى در نهاد خود با آن مانوس است. و پس از حیات از برترین نعمت هاى خداوند به شمار مى رود.
امروزه پژوهش و تحقیق در آزادى در صدر پژوهش هاى کلامى و سیاسى قرار دارد.
در این حوزه, مباحث فراوانى هست که نیاز به کاوش و تامل دارد از جمله مفهوم آزادى, رابطهء آزادى و عدالت, رابطه آزادى و قدرت, قلمرو آزادى و……
در این نوشتار به اختصار به موضوع زندگى و آزادى نظر شده است. نخست از حق حیات به عنوان مقدمهء سخن رفته و در ادامه, اصل آزادى از نگاه منابع دینى به بحث گذارده شده است. امید است توفیق یار گردد تا به عرصهء هاى دیگر آن نیز پرداخته شود.

شاید دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.