اسلام، مدرنیته و حاکمیت دینی در جمهوری اسلامی ایران

نویسنده :  نوروزی محمدجواد

چکیده:

چکیده فارسی:
چالش فکری و عملی میان اسلام و غرب، به عنوان دو نظام فکری اصلی در جهان معاصر، همواره در عرصه نظام سازی سیاسی و طرح نظریات مربوط به آن، خود را نشان می دهد، به گونه ای که این دو نظام فکری در چارچوب های گوناگون فلسفی، فقهی و جامعه شناختی، سعی در نقد و به چالش کشیدن یکدیگر دارند.

در عصر حاضر، نظام سیاسی اسلام مبتنی بر اصل «ولایت فقیه» مورد نقد جدی مدرنیته غربی و در رأس آن، اندیشه لیبرال ـ دموکراسی در اداره جامعه قرار گرفته است. تبیین سکولاریستی نظام سیاسی اسلام، نقد ساختارها، و تبیین عرفی رفتار نخبگان و گروه های جامعه در نظام سیاسی اسلام، مهم ترین این چالش هاست.

چکیده عربی:
إن الأزمه الفکریه والعملیه بین الإسلام والغرب من حیث کونهما نظامین فکریین أساسیین فی العالم المعاصر، دائما تتجلی فی مجال النظم السیاسی وطرح النظریات التی تتعلق به، لدرجه أن هاذین النظامین الفکریین یسعیان لنقد بعضهما وإثاره الشکوک حول بعضهما البعض باستمرار، وذلک علی مختلف الأصعده الفلسفیه والفقهیه والاجتماعیه. وفی عصرنا الحاضر، فإن النظام السیاسی فی الإسلام الذی یرتکز علی مبدأ ولایه الفقیه یتعرض لنقد شدید من قبل العصرنه الغربیه فی مجال إداره المجتمع، ولا سیما من قبل الفکر اللیبرالی الدیموقراطی. وأهم الأزمات التی یتعرض لها النظام السیاسی فی الإسلام، هی طرحه فی إطار علمانی، ونقد مکوناته، وبیان سلوک نخبته وفئاته الاجتماعیه فی إطار عرفی.
 
کلید واژه: اسلام، مدرنیته، ولایت فقیه، لیبرال، دموکراسی، عرفی گرایی

به خواندن ادامه دهید

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.