زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه به گزارش ادیان نیوز، دادگاه در بخشی از حکم خود بیان کرد: متهم با شرکت در تجمع ها و همکاری با معترضان در صدد بود تا هرج و مرج در کشور ایجاد نماید؛ وی در منزل خود اقدام به تهیه تابلو نوشته های ضد دولتی کرده و آن ها را میان معترضان توزیع می کرد. […]

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

به گزارش ادیان نیوز، دادگاه در بخشی از حکم خود بیان کرد: متهم با شرکت در تجمع ها و همکاری با
معترضان در صدد بود تا هرج و مرج در کشور ایجاد نماید؛ وی در منزل خود
اقدام به تهیه تابلو نوشته های ضد دولتی کرده و آن ها را میان معترضان
توزیع می کرد.
طبق حکم دادگاه، شخص متهم همچنین نسبت به معرفی متهم
دیگری که به شرکت کنندگان در تظاهرات آب می داد، خودداری کرد و جدای از این
که شعارهای ضد دولتی بر روی دیوارها می نوشت، مقاله هایی  علیه  دولت در
پایگاه های ارتباط جمعی توییتر و فیس بوک منتشر کرده است.
بعد از قرائت حکم در دادگاه، دادستان عمومی و خود متهم نیزجداگانه تصمیم گرفتند با تقدیم لایحه ای به آن اعتراض کنند.
منبع : شفقنا