به گزارش ادیان نیوز، نخستین تصویر منشتر شده از این گذرنامه ها متعلق به یاسر فرزند محمود عباس بود که از شغل او به عنوان فرزند رئیس تشکیلات خودگردان یاد شده است. تصویر دوم مربوط به هاله محمد اسماعیل عباس، همسر مرحوم مازن فرزند بزرگ محمود عباس است که شغل او نیز، “همسر فرزند رئیس” […]

به گزارش ادیان نیوز، نخستین تصویر منشتر شده از این گذرنامه ها متعلق به یاسر فرزند محمود عباس بود که از شغل او به عنوان فرزند رئیس تشکیلات خودگردان یاد شده است.
تصویر دوم مربوط به هاله محمد اسماعیل عباس، همسر مرحوم مازن فرزند بزرگ محمود عباس است که شغل او نیز، “همسر فرزند رئیس” (محمود عباس) ذکر شده است.
سومین تصویر مربوط به گذرنامه فارس طارق عباس فرزند طارق عباس پسر سوم رئیس تشکیلات خودگردان است که شغل او نیز “نوه رئیس” درج شده است.
برخی کاربران شبکه های اجتماعی یادداشت هایی در ذیل این مطلب عنوان کرده اند. محمد علی یکی از این کاربران در ذیل این تصویر نوشته است: به نظر می رسد که دولت محمود عباس در رام الله دست به خلاقیت جدیدی زده است که می تواند در کتاب گینس ثبت شود.
کاربر دیگری به نام ابونواف نوشته است: بر اساس این شیوه دیپلماسی بی سابقه در جهان بعید نیست که از این بعد در گذرنامه های فلسطینی ها شاهد عناوینی چون راننده رئیس تشکیلات خودگردان، آشپز رئیس یا آرایشگر … رئیس باشیم.

منبع: العالم