به گزارش ادیان نیوز، خلفان در توییتی مدعی شد: همزمان با برگزاری اجلاس شورای همکاری خلیج فارس، گروه های معترض شیعه، با انجام عملیات تروریستی علیه نیروی امنیتی در نظر دارند تروریسم را در کشور گسترش دهند. وزارت کشور بحرین از وقوع انفجاری در روستای کرزکان در نزدیکی منامه خبر داد که در اثر آن […]

به گزارش ادیان نیوز، خلفان در توییتی مدعی شد: همزمان با برگزاری اجلاس شورای همکاری خلیج
فارس، گروه های معترض شیعه، با انجام عملیات تروریستی علیه نیروی امنیتی در
نظر دارند تروریسم را در کشور گسترش دهند.

وزارت کشور بحرین از وقوع انفجاری در روستای کرزکان در نزدیکی منامه خبر
داد که در اثر آن یک نفر کشته شد و در حالی که تحقیقات در مورد عاملان آن
ادامه دارد، تاکنون هیچ نتیجه ای از تشخیص هویت مسوولین انفجار اعلام نشده
است.

منبع : شفقنا