جوانان سوئدی در پیاده روی اربعین
زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

ادیـان نیوز :

منبع : فارس