مسئله سکولاریزم

نویسنده : برهان غلیون
ترجمه : محمّد مهدی خلجی

چکیده :

سخن از سکولاریزم و درک درون مایه و هدف و فرجام و آینده عمل به آن نیازمند آن است که میان دو مقام تمایز بنهیم: مقام نخست, واقعیتی است که سکولاریزم واقعا, یا بنا به فرض, می کوشد با آن رویارو شود. مقام دوم, ساختار نظری این واقعیت عینی یعنی فهم و تفسیر آن و کشف قوانین پویایی آن و پیش نهاد راه حل های مناسب برای دست یابی به آن. هر نظریه اجتماعی, آمیخته ای است از تحلیل واقعیت به مثابه پدیده خارجی مستقل از آگاهی و آگاهی به ضرورت دگرگون سازی این واقعیت در جهت مناسب با ارزش های اجتماعی حاکم.

شاید دوست داشته باشید