تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

ابن ابی العوجا و امام صادق(ع)

نویسنده : طاهره عظیم زاده طهرانی

چکیده :

عبدالکریم بن ابی العوجا، یکی از افرادی است که در سده دوم هجری/هشتم میلادی به زندیق معروف بودند. وی بدون ترس، در مراکز مقدس مسلمانان حاضر شده، به اظهار عقاید خود می­ پرداخت. گفت­وگوهای او با امام صادق(ع) و شاگردان ایشان، شیوۀ استدلال جعفر بن محمد(ع) را با کسانی که به آفریدگار اعتقاد نداشتند، نشان می­ دهد. این مقاله علاوه بر بیان عقاید و مسلک ابن ابی العوجا، به بررسی گفت­وگوهای او با امام صادق(ع) می­ پردازد.

کلیدواژه :
امام صادق(ع)؛ عبدالکریم بن ابی العوجا؛ زنادقه؛ دهریون؛ ابن مقفع

شاید دوست داشته باشید