تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

عربستان اعلام کرد:تهیه بزرگ ترین پایگاه اطلاعاتی حج و حرمین شریفین

به گزارش ادیان نیوز، در پایگاه مذکور می توان هر نوع اطلاعات تاریخی و فرهنگی در مورد حج و
حرمین شریفین از دوره قبل از اسلام تا زمان حاضر را به دست آورد ، علاوه بر
آن پیشینه ای از مراسم حج در طول سال های گذشته و مجموعه بزرگی از اسناد،
تصاویر، کتب، نتایج مطالعات و تحقیقات و آثار تاریخی حج در آن جای داده شده
است.
« عبدالله الرقیبه»؛ مسوول اجرای طرح بیان کرد:ایجاد دانشنامه
بزرگ اسلامی حج  و پایه بندی اطلاعات اولیه آن از سال ۲۰۰۸ با همکاری ۱۱۵
گروه از جمله ۴۳۲ محقق داخلی و خارجی آغاز شد و در این مدت با بررسی های
تاریخی و جعرافیایی توانستند گنجینه از اطلاعات و اسناد با موضوع حج
گردآوری نمایند.
وی همچنین افزود: انتظار می رود کار ساخت مقر پایگاه سه
سال دیگر به طول انجامد و بعد از آن دسترسی به هر نوع اطلاعات در مورد حج
اعم از کتاب،  تصویر و سند برای همگان میسر خواهد شد.

منبع : شفقنا

شاید دوست داشته باشید