زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه به گزارش ادیان نیوز، در پایگاه مذکور می توان هر نوع اطلاعات تاریخی و فرهنگی در مورد حج و حرمین شریفین از دوره قبل از اسلام تا زمان حاضر را به دست آورد ، علاوه بر آن پیشینه ای از مراسم حج در طول سال های گذشته و مجموعه بزرگی از اسناد، تصاویر، کتب، نتایج […]

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

به گزارش ادیان نیوز، در پایگاه مذکور می توان هر نوع اطلاعات تاریخی و فرهنگی در مورد حج و
حرمین شریفین از دوره قبل از اسلام تا زمان حاضر را به دست آورد ، علاوه بر
آن پیشینه ای از مراسم حج در طول سال های گذشته و مجموعه بزرگی از اسناد،
تصاویر، کتب، نتایج مطالعات و تحقیقات و آثار تاریخی حج در آن جای داده شده
است.
« عبدالله الرقیبه»؛ مسوول اجرای طرح بیان کرد:ایجاد دانشنامه
بزرگ اسلامی حج  و پایه بندی اطلاعات اولیه آن از سال 2008 با همکاری 115
گروه از جمله 432 محقق داخلی و خارجی آغاز شد و در این مدت با بررسی های
تاریخی و جعرافیایی توانستند گنجینه از اطلاعات و اسناد با موضوع حج
گردآوری نمایند.
وی همچنین افزود: انتظار می رود کار ساخت مقر پایگاه سه
سال دیگر به طول انجامد و بعد از آن دسترسی به هر نوع اطلاعات در مورد حج
اعم از کتاب،  تصویر و سند برای همگان میسر خواهد شد.

منبع : شفقنا