به گزارش ادیان نیوز، دولت کانادا گفته اولویت ورود آوارگان به این کشور بر پایه اقلیت بودن در دین آن هم در کشور مبدا است؛ یعنی اینکه مسیحیان ابتدا در اولویت پذیرش در کانادا هستند و مسلمانان معلوم نیست چه باید کنند. احسان گاردی از مسئولین جامعه مسلمانان کانادا با ابراز تاسف شدید از این […]

به گزارش ادیان نیوز، دولت کانادا گفته اولویت ورود آوارگان به این کشور بر پایه اقلیت بودن
در دین آن هم در کشور مبدا است؛ یعنی اینکه مسیحیان ابتدا در اولویت پذیرش
در کانادا هستند و مسلمانان معلوم نیست چه باید کنند.

احسان گاردی از مسئولین جامعه مسلمانان کانادا با ابراز تاسف شدید از
این تصمیم دولت گفته است از وقتی این خبر را شنیده ایم آرام و قرار نداریم و
باور نمی کنیم دولتمان چنین تصمیم نژادپرستانه ای گرفته باشد؛ اما هنوز
امید داریم و منتظریم پاسخی از جانب دولت که ما را قانع کند دریافت کنیم.

این درحالی است که این قانون درست برخلاف قانون سازمان ملل است که می
گوید اولویت دریافت کمک و خدمات مهاجرتی با مهاجرانی است که “نیازمندتر”
هستند؛ این قانون اصلاً نگفته “دین” جزء اولویت های پذیرش آنان است. بدین
ترتیب دهها آواره سوری که شکنجه شده اند یا خانواده اشان را از دست داده
اند نمی توانند وارد کانادا شوند.

کانادا پیشتر 1300 آواره سوری را در حالت اولیه، پذیرفته بود که از این
تعداد تنها 457 تن توانسته اند مجوز اقامت در این کشور را بگیرند؛ اینان هم
عمدتاً کسانی هستند که در فرم مخصوص دین، مسیحیت را درج کرده اند.

با افزایش اعتراض مسلمانان به این تصمیم بحث برانگیز اتاوا، مقامات
اداره مهاجرت کانادا هرگونه تبعیض در پذیرش آوارگان سوری را رد کرده و بدین
ترتیب راه را برای هرگونه اعتراض یا اصلاحی بسته اند.

منبع : شفقنا