به گزارش ادیان نیوز، مدیر بیمارستان زنان و زایمان کربلا در این باره با اشاره به اینکه طرح بهداشتی این بیمارستان برای ارائه خدمات به زائران با موفقیت به اتمام رسید، گفت: در طول ایام اربعین امام حسین(ع) 580 کودک در کربلا متولد شد که 34 کودک ایرانی بودند. «دکتر حسین الربیعی» افزود: علاوه بر […]

به گزارش ادیان نیوز، مدیر بیمارستان زنان و زایمان کربلا در این باره با اشاره به اینکه طرح
بهداشتی این بیمارستان برای ارائه خدمات به زائران با موفقیت به اتمام
رسید، گفت: در طول ایام اربعین امام حسین(ع) 580 کودک در کربلا متولد شد که
34 کودک ایرانی بودند.

«دکتر حسین الربیعی» افزود: علاوه بر این در بین کودکان متولد شده، کودکانی از کشورهای کویت، لبنان، بحرین و افغانستان نیز بودند.

الربیعی با بیان اینکه تولد کودکان پسر بیش از کودکان دختر بود که همگی
نام حسین را انتخاب می کردند و برای دختران نیز نام زینب انتخاب می شد،
تصریح کرد: بیمارستان زنان و زایمان کربلا در تعداد مراجعین یک رکورد را به
ثبت رسانید به طوری که این میزان به 5973 مراجعه به بخش های مختلف
بیمارستان از جمله بخش اورژانس، مشاوره، آزمایشگاه ورادیولوژی و سونار 
رسید.

این مسوول عراقی خاطرنشان کرد: علاوه بر این بانک خون در این بیمارستان شاهد 937 مراجعه بود.

منبع : شفقنا