خبری تحلیلی ردنا (ادیان نیوز)
جدیدترین اخبار ادیان، خبرهای دینی، ارامنه، زرتشتی، کلیمیان، بهائیان و اقلیت‌های دینی و مذهبی و فرقه‌ها، مقالات ادیان مذاهب جریان‌‌های دینی فرقه‌های مذهبی

آیین پرسه همگانی اورمزد و تیرماه زرتشتیان در شیراز

عکس: برساد

آیین پرسه اورمزد و تیرماه زرتشتیان به یاد تازه درگذشتگان،‌ هماروانان و جانباختگان راه ایران‌‌زمین، در باغ آدریان مجموعه دینی، فرهنگی، ورزشی زرتشتیان شیراز برگزار شد.

| زمان تقریبی مطالعه < 1 دقیقه |

به گزارش ردنا (ادیان‌نیوز)، آیین پرسه همگانی زرتشتیان روز اورمزد از ماه تیر ۳۷۶۰ زرتشتی در باغ آدریان مجموعه دینی، فرهنگی، ورزشی زرتشتیان شیراز برگزار شد.

آیین آفرینگان‌خوانی را موبدیار رستم خسرویانی به جا آورد. باشندگان با گرامیداشت یاد روانشاد موبد اسفندیار تنها تازه‌روان درگذشته در یک سال اخیر بود، به روان و فروهر همه هماروانان و جان فدایان راه میهن درود فرستادند. موبدیار خسرویانی در پایان این آیین از واژه‌ی وقف و ارزش و پاسداشت جایگاه آن نزد زرتشتیان سخن گفت.

آیین پرسه زرتشتیان شیراز

آیین بازماندگان و باشندگی خویشان

واژه‌ی «پُرسه» در پیشوند این روز از بن «پُرس» به‌چم (:معنای) «پرسیدن» حال و احوال خویشانِ درگذشتگان است و مراد از آن آیینی است که با کوشش بازماندگان و باشندگی خویشان و آشنایان برای گرامی‌داشت یاد شخص درگذشته برپا می‌شود. زرتشتیان در هر سال دو پرسه همگانی برگزار می‌کنند. یکی اورمزد و تیر ماه (برابر ۲۹ خردادماه در گاهشماری رسمی کشور) و دیگری اورمزد و اسفندماه که این پرسه‌ها به یاد هماروانان و درگذشتگان به‌ویژه جانباختگان ایران ‌زمین برپا می‌شود.

آیین پرسه زرتشتیان شیراز

در راه ماندگاری میهن

در پرسه‌های همگانی مردم پرشمارتر از پرسه‌های یادبود فردی و خانوادگی باشنده می‌شوند. پرسه‌ی تیرماه یاد سربازان جان بر کف ایران که در راه ماندگاری میهن در هنگامه ستیز با تورانیان جان خویش را از دست داده‌اند، گرامی داشته می‌شود. زرتشتیان به ویژه در این پرسه یاد و نام آرش کمانگیر را گرامی می‌دارند.

منبع امرداد

نظرات بسته شده است.