به گزارش ادیان نیوز، پیشتر سفیر پاکستان در بحرین اعلام کرده بود که  تاکنون 30 هزار اهل تسنن پاکستان ملیت بحرینی را دریافت کرده اند و 4 تا 5 هزار نفر در لیست انتظار قرار دارند. جعیت بحرینی در بیانیه ای چنین رفتاری را خطرناک معرفی کرده و آن را نوعی تهدید علیه کشور و […]

به گزارش ادیان نیوز، پیشتر سفیر پاکستان در بحرین اعلام کرده بود که  تاکنون 30 هزار اهل تسنن
پاکستان ملیت بحرینی را دریافت کرده اند و 4 تا 5 هزار نفر در لیست انتظار
قرار دارند.
جعیت بحرینی در بیانیه ای چنین رفتاری را خطرناک معرفی
کرده و آن را نوعی تهدید علیه کشور و ثروت های آن و همچنین آینده شهروندان
دانست و از پاکستانی ها خواست تا از گرفتن ملیت بحرینی خودداری کنند، زیرا
ملیت های بحرین موقت است و پاسپورت هایی که به آنان داده شد، تنها یک بازی
سیاسی می باشد که به زودی زمان آن به پایان خواهد رسید.
الوفاق در ادامه
سازمان ملل و سایر موسسات بین المللی را به در پیش گرفتن تدابیری در جهت
حمایت از شهروندان اصلی بحرینی دعوت کرد و افزود: مسوولین دولتی ، کشور را
به شکل استبدادگرانه ای اداره می کنند و نماینده ملت نیستند.
در پایان
بیانیه تاکید شد : بحرین با بحران مالی رو به رو است، به طوری که با وجود
گذشت سال ها، اما به 50 هزار تقاضای مسکن پاسخی داده نشده، هزارن شهروند
بیکار هستند و در آمدهای کارمندان و کارگران بسیار پایین است.

منبع : شفقنا