دادن ملیت بحرینی به ۳۰ هزار پاکستانی،جرم بزرگی علیه شیعیان این کشور است

به گزارش ادیان نیوز، پیشتر سفیر پاکستان در بحرین اعلام کرده بود که  تاکنون ۳۰ هزار اهل تسنن
پاکستان ملیت بحرینی را دریافت کرده اند و ۴ تا ۵ هزار نفر در لیست انتظار
قرار دارند.
جعیت بحرینی در بیانیه ای چنین رفتاری را خطرناک معرفی
کرده و آن را نوعی تهدید علیه کشور و ثروت های آن و همچنین آینده شهروندان
دانست و از پاکستانی ها خواست تا از گرفتن ملیت بحرینی خودداری کنند، زیرا
ملیت های بحرین موقت است و پاسپورت هایی که به آنان داده شد، تنها یک بازی
سیاسی می باشد که به زودی زمان آن به پایان خواهد رسید.
الوفاق در ادامه
سازمان ملل و سایر موسسات بین المللی را به در پیش گرفتن تدابیری در جهت
حمایت از شهروندان اصلی بحرینی دعوت کرد و افزود: مسوولین دولتی ، کشور را
به شکل استبدادگرانه ای اداره می کنند و نماینده ملت نیستند.
در پایان
بیانیه تاکید شد : بحرین با بحران مالی رو به رو است، به طوری که با وجود
گذشت سال ها، اما به ۵۰ هزار تقاضای مسکن پاسخی داده نشده، هزارن شهروند
بیکار هستند و در آمدهای کارمندان و کارگران بسیار پایین است.

منبع : شفقنا

شاید دوست داشته باشید