به گزارش ادیان نیوز، سخنگوی کاخ سفید در اظهارات شب گذشته خود از حمایت رئیس جمهور اوباما، از سخنان اخیر رئیس سازمان سیا پرده برداشت. جان برنان رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا ( سیا ) در اظهارات اخیر خود به دفاع از اقدامات غیر انسانی این سازمان در شکنجه متهمین به حوادث تروریستی پرداخته و […]

به گزارش ادیان نیوز، سخنگوی کاخ سفید در اظهارات شب گذشته خود از حمایت رئیس جمهور اوباما، از سخنان اخیر رئیس سازمان سیا پرده برداشت. جان برنان رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا ( سیا ) در اظهارات اخیر خود به دفاع از اقدامات غیر انسانی این سازمان در شکنجه متهمین به حوادث تروریستی پرداخته و آن را جهت حفظ امنیت آمریکا ضروری خوانده است.
سنای آمریکا در گزارش اخیر خود سازمان جاسوسی سیا را متهم به رفتارهای ضد بشری و اعمال خشونت و شکنجه در قبال متهمین نموده است. شکنجه های فوق بدون اطلاع بسیاری از مقامات آمریکا در بازداشتگاه های سیا در خارج از خاک آمریکا، صورت گرفته است. بوش رئیس جمهور پیشین آمریکا نیز در اظهارات خود اقدامات سیا را ستوده و آن را در راستای تحقق امنیت آمریکا ارزیابی کرده است.
جان برنان در سخنان خود اعلام نموده که اقدامات بازجویان سیا مانع از وقوع اقدامات تروریستی در این کشور شده است، چرا که در خلال بازجویی ها، اطلاعات مفیدی از آنها کسب شده است. سخنانی که به گفته ی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، حمایت رئیس جمهور را در پشت سر خویش احساس می نماید.
انتشار گزارش فوق موجب بروز موجی از واکنش های منفی داخلی و خارجی گردید. بسیاری از نهادها و سازمان های حقوق بشری خواستار تحت پیگرد قرار دادن عاملین این شکنجه ها شده اند، اما بنابر آنچه که تا کنون رخ داده، دولت آمریکا از تحت محاکمه قرار دادن این افراد امتناع ورزیده است.
منبع: فرهنگ