قطعنامه ی الحاق جولان سوریه به اسرائیل فاقد ارزش است

به گزارش ادیان نیوز، سرانجام اراده ملی مردم جولان اشغالی، عاشقان میهن و سرزمین، پیروز شد و تلاش های رژیم صهیونیستی را برای الحاق جولان به اراضی اشغالی
فلسطین که حکم آن طبق قطعنامه نژادپرستانه صهوینیستی که در ۱۴ دسامبر سال
۱۹۸۱ صادر شد، ناکام گذاشت.
این روز به نقطه عطفی برای مردم منطقه
جولان تبدیل شد که عمق عشق و محبتشان به سرزمین مادری سوریه و دلبستگی خود
را به هر دانه از خاک میهن نشان دادند.
این در حالی است که رژیم
صهیونیستی به ناسازگاری خود و نقض مصوبات جامعه بین المللی، به ویژه
قطعنامه های ۴۹۷ شورای امنیت که در ۱۷-۱۲-۱۹۸۱ صادر شد، ادامه می دهد.
این
قطعنامه تاکید می کند که تصمیم اسرائیل برای تحمیل قوانین و مقررات قضایی
خود، در جولان اشغالی سوریه غیرقانونی است و هیچ گونه اعتبار حقوقی بین
المللی ندارد.
“احمد شیخ عبد القادر” استاندار قنیطره به خبرنگار سانا
گفت: بلندپروازی های اسرائیل در جولان به زمان قبل از تاسیس رژیم صهیونیستی
بر می گردد.
تفاهم نامه ای که توسط سازمان جهانی صهیونیسم به شورای
عالی صلح در پاریس در سال ۱۹۱۹ ارائه شد، در واقع نفرت انباشته سرکردگان
باندهای صهیونیستی به مردم عرب را نشان می داد.