دو جهاد در یک میدان +عکس

به گزارش ادیان نیوز، بی شک، “نماز” از متعالی ترین تجلیات “جهاد اکبر” است. فریضه ای که در زمان اقامه، هر چه میزان خلوصش بیشتر شود، برپا دارنده اش را به مرزهای “معراج” نزدیکتر می کند.
“جهاد فی سبیل الله” نیز فریضه ای دیگر است که در متون اسلامی از آن با عنوان “جهاد اصغر” یاد می شود. نقطه پیوند این دو مقوله را شاید بتوان در قرابتِ واژه “محراب” با هر دوی این ساحاتِ “جهاد” دانست. “محراب” در لغت، به معنای “نبردگاه” است و در ادبیات اسلامی، به محل اقامه نماز اطلاق می شود. در “جهاد اصغر” با شیطانک های گوش به فرمانِ “نفس اماره” در جنگی و در “جهاد اکبر” با شیطان اکبری که بر نفس اماره ات فرمان می راند.
عکسی که می بینید در پایگاه مجازی مجاهدانِ لبنانی “مدافع حرم” منتشر شده است. مجاهدی در لباس رزم، مشغول نماز است و در اطراف سجاده اش، تعداد زیادی پوکه فشنگ ریخته است که نشان می دهد او تا ساعتی قبل در همان محل به “جهاد اصغر” مشغول بوده است.
و چه زیبا است این پیوند عملیِ دو “جهاد”.
قبول حق باشد برادر
قبول حق باشد برادر

منبع: جهان نیوز
شاید دوست داشته باشید