فرصت خوبی برای نزدیکی ایران و مصر فراهم شده است

به گزارش ادیان نیوز، این مرجع تقلید شیعیان در دیدار با احمد مبلغی نماینده جمهوری اسلامی ایران
در کنفرانس قاهره خاطرنشان کرد: اکنون فرصت خوبی پیدا شده است، ولی
همانگونه که گروه هایی از نزدیکی ایران و مصر بهره می گیرند گروه هایی نیز
نزدیکی میان دو کشور را به زیان خود می بییند.

آیت الله مکارم
شیرازی گفت: ما باید از این فرصت ایجاد شده استفاده کنیم و علیرغم کارهای
که دشمنان انجام می دهند ما باید از ظرفیت مصر و کشورهای دیگر اسلامی برای
نزدیکی و تقریب بیشتر استفاده کنیم اما مساله حساس است و باید جلو تندروها
دو طرف گرفته شود.

وی خطاب به نماینده کشورمان در کنفرانس قاهره گفت: وقتی شنیدم شما را انتخاب کردند و برای این کار دعوت شدید خوشحال شدم.

آیت الله مکارم شیرازی در ادامه افزود: مصر کشور بسیار مهمی همراه با سابقه طولانی است و مبادی تقریب در آن خیلی زیاد است.

آیت
الله مکارم شیرازی یادآوشد: فرصت خوبی است. ما تصمیم گرفتیم دبیرخانه
دائمی کنگره ضد تکفیر را باحضور شخصیت های حوزوی دایر کنیم وبه زودی اعضای
آن معرفی خواهند شد.  

نماینده کشورمان در کنفرانس ضد تفکیر قاهره
گزارشی از سخنرانی ها، دیدارها، مصاحبه ها و مشاهدات خود در کنفرانس بین
المللی قاهره را ارائه داد.

منبع : شفقنا

شاید دوست داشته باشید